CASCO kérdések


Válthatunk-e évközben biztosítást?

- Nem! 30 nappal a felmondási idő lejárta előtt írásban kell a biztosítónak megküldeni. Ha évforduló van, akkor bármelyik fél felmondhatja a szerződést.

Mikor van az évforduló?

- Ez a biztosítótól függ, de általában a szerződés megkötésétől számított egy évre.

Mi az önrész?

- Az, amit az ügyfél visel a kár részéből.

Mit jelent a bónusz?

- Ez a kármentes időszakokért járó kedvezmény.

CASCO kockázatviselés?

- Miután megkötöttük a szerződést és befizettük az első esedékes csekket, attól az időponttól kezdődik a kockázatviselés.

A hitelt adó bank nem írhatja elő, hogy melyik biztosítónál kössük meg a CASCO biztosításunkat. Csak azt mondhatja meg, hogy mekkora önrésszel kell, hogy szerződést kössünk.

Vissza