Ma már szinte minden biztosító repertoárjában szerepel kis és középvállakozások részére vagyonbiztosítás.

A vagyonbiztosítások úgy alakíthatóak, hogy az igényeknek megfeleljenek. Ez a biztosítás olyan vállalkozások számára jó, melyek vagyona a tízmilliótól százmillióig tehető.

A vagyonbiztosítás a következő kockázatokra terjed ki: tűz, füst vagy korom szennyeződés, robbanás, villámcsapás, a villámcsapás másodlagos tényezői, vihar, árvíz, belvíz, felhőszakadás, földcsuszamlás, kőomlás, földrengés, üreg beomlás, csőtörés, vízvezeték törés, hónyomás, jégverés, ismeretlen jármű ütközése, áram okozta tűz, vandalizmus, betörés, rablás, elektronikus berendezés biztosítása, üvegtörés, üzemszünet, általános és munkáltatói felelősségbiztosítás, termék és szolgáltatói biztosítás, környezetszennyezési felelősségbiztosítás. JELENLEG NEM KÖTHETŐ!

vagyonbiztosítás

A kizárások:

Ha a helyreállításkor bekövetkezett többletkárok, melyek a munkálat elhúzódásával is járnak, ezt nem állja a biztosító. Ez akár üzemszünettel is járhat, ha viszont ez átalakítás vagy tatarozás alkalmával történik, ez nem üzemszüneti veszteség.

Általános felelősségbiztosítás:

A biztosító a biztosítottnak megtéríti a szerződésen kivül okozott személyi sérüléseket és tárgyi károkat, melyért a biztosított a magyar jog szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Munkáltatói felelősségbiztosítás:

A munkavállalók a munkaviszonnyal összefüggésben keletkezett károkat a munkatörvénykönyv szabályozza. tehát a munkáltató a munkavállalónak e szabály szerint a kár okozásért a vétkességre való tekintet nélkül felel. Az ilyen biztosítással rendelkezőknek a biztosító arra is garanciát válla, ha bekövetkezik a biztosítási esemény, akkor a biztosított helyett kifizeti a kárt, mely a munkabalesetből adódik.

Termék és szolgáltatói felelősségbiztosítás:

A biztosító fedezetet nyújt arra, ha a termelő, a szolgáltató, a munkáltató, stb... a termelt termék vagy szolgáltatás hiányából eredő kár miatt kártérítési kötelezettséggel tartozik. Viszont ha szavatossági probléma merül fel, akkor a biztosító az ilyen károkat nem fedezi!

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás:

Ez a biztosítás fedezetet nyújt olyan véletlenszerű, nem várt környezetszennyezési károkra, amelyért a magyar jog szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik a biztosított.

A következő vagyoncsoportok biztosíthatók:

Ingatlanok, különböző termelői és kereskedelmi berendezések, gépek, stb..., készletek, javításra vagy feldolgozásra felvett vagyontárgyak, készpénz, értékpapírok, értékkészletek, szabadban tárolt tárgyak.

A biztosítás összegének megállapítása:

Újérték biztosítás a legelterjettebb. Ha kár történik, az eredeti állapot visszaállítása a lényege ennek a biztosításnak. A károsult vagyontárgyak újrabeszerzési áron való kártérítése. Alulbiztosítás is közbe léphet, amikor a kár időpontjában a beszerzési érték sokkal magasabb, mint ami a szerződésben szerepel. hogy ezt elkerüljük, mindig meg kel újítani a szerződésünket, hogy az összegek valósak legyenek, ne több évvel ezelöttiek.

A szerződő és a biztosított:

A vállalkozói szerződést az kötheti meg, aki a vagyontárgy megóvásában szerepet játszik. Ez a személy kötheti meg a biztosítást, tehát ő a biztosított. Aki a szerződést ilyen személy részére köti meg, az a szerződő. A szerződő fizeti a biztosítási díjat, a biztosított pedig aki a szerződés szolgáltatására jogosult.

Biztosított vagy szerződő az lehet, aki a biztosítási kötvényben úgy szerepel, mint természetes vagy jogi személy, vagy jogi személlyel rendelkező gazdálkodási egység, cégjegyzékben szereplő gazdasági, polgárjogi társaság illetve jogközösség vagy társadalmi szervezet.


Jól teljesít az Union Biztosító

2012-10-01 08:06:00

A Vienna Insurance Group két hazai vállalatának együttes bevétele meghaladta a 39 milliárdot. A két cég (Union Biztosító, Erste Biztosító) együttesen a hetedik a magyar piacon a díjbevétel tekintetében. Úgy sikerült növekedniük az elmúlt évben, hogy a piaci környezet zsugorodott.

Tovább a(z) Jól teljesít az Union Biztosító hírreA cégeknek fontos a vagyonbiztosítás

2012-09-06 04:02:00

A hazai cégek még mindig érdeklődnek a vagyonbiztosítások iránt, a válság ötödik évében. Egy jól megválasztott termék biztos hátteret nyújt minden cégnek, még a nehéz gazdasági körülmények ellenére is. Komoly odafigyelést kell fordítani az értékkövetésre is.

Tovább a(z) A cégeknek fontos a vagyonbiztosítás hírre