Generali Biztosító


A Generali önrésze szabadon választható, számos biztosítási kockázattal kiegészülve.

A Generali biztosítási események:

 1. lopáskár
 2. részlopáskár
 3. töréskár
 4. elemikár
 5. rabláskár
 6. üvegkár
 7. poggyászlopás kár

A Generali nem térít:

 1. jogellenesen keletkező károkat
 2. kármegelőzés elmulasztása
 3. kárenyhítés elmulasztása
 4. verseny
 5. nem balesetből származó kár
 6. háború
 7. rendőrségi intézkedés esetén keletkező kár
 8. radioaktív sugárzás
 9. leszerelt alkatrészben esett kár
 10. bűncselekmény során keletkező kár
 11. KRESZ szabályainak megsértésével keletkezett kár
 12. alkohol vagy kábítószer befolyása során keletkező kár

CASCO kalkulátor

Vissza