Union Biztosító


Az Union CASCO önrésze szabadon választható mértékű.

Az Union biztosítási eseményei és szolgáltatásai:

 1. helyreállítás költségeinek fedezete
 2. értékemelkedés levonása
 3. pótlási érték megtérítése
 4. balesetbiztosítás
 5. töréskár
 6. lopáskár
 7. részlopás-kár
 8. elemi kár
 9. üvegkár

Az Union mentesülései és kizárásai:

 1. a kár jogellenesen keletkezett
 2. gondatlanságból keletkezett
 3. elmulasztott kármegelőzés
 4. a kárenyhítés hiánya
 5. nem tájékoztatta a biztosítót a kárról
 6. ha a kár értékcsökkenésből származik
 7. nem balesetből fakad
 8. kenőanyagokban keletkezett károk
 9. leszerelt alkatrész kárai
 10. indokolatlan alkatrész csere javítás helyett
 11. verseny
 12. veszélyes anyagok szállítása
 13. rakományhoz köthető káresetek
 14. háború
 15. környezetszennyezés

CASCO kalkulátor

Vissza