Uniqa Biztosító


Az Uniqa CASCO csak Magyarországon forgalomba helyezett gépjárművekre köthető. Az önrész mértéke 50-100-200 ezer forint. A külföldre utazásokhoz extra szolgáltatásként az Autohelp-et kínálja.

Uniqa biztosítási eseményei:

 1. elemi kár
 2. töréskár
 3. lopáskár

Uniqa szolgáltatásai és mentesülései:

 1. pótlási érték térítése
 2. helyreállítás költsége
 3. gondatlanságból eredő kár
 4. szándékosságból eredő kár
 5. lopásvédelem hiánya
 6. kulcsok, törzskönyv vagy forgalmi engedély hiánya

Uniqa kizárásai:

 1. verseny
 2. nem balesetből eredő kár
 3. veszélyes anyag szállítása
 4. a gépjármű leszerelt alkatrészében esett kár
 5. radioaktív szennyezés
 6. háború

Uniqa Autohelp szolgáltatásai:

 1. telefonköltség térítése esetén
 2. tárolás költsége
 3. alkatrész küldése
 4. beteglátogatás
 5. gépjármű hazaszállítása
 6. kapcsolattartás egészségügyi intézménnyel
 7. holttest hazaszállítása
 8. betgszállítás
 9. hazaszállítás
 10. elszállásolás
 11. készpénz segély
 12. kárszemle
 13. kapcsolattartás
 14. testi sérülés
 15. műszaki hiba
 16. betegség
 17. segítségnyújtás baleset vagy lopás esetén

CASCO kalkulátor

Vissza