A katasztrófabiztosítás nem éppen megfelelő Magyarországon


Magyarországot az utóbbi időben nagyon sok természeti katasztrófa érte. Árvizek, jégverések, viharok, földcsuszamlások, melyekre a meglévő védelem már nem elég. Egy olyan rendszert szükséges kialakítani, mely az állam és a biztosítók közötti együttműködést szorgalmazza és magába foglalja a megelőzést, kockázatcsökkentést.

Sajnos még az is problémát okoz, hogy a katasztrófa és károkhoz tartozó információt összegyűjtsék és egyáltalán elérjék. Nem tudják, hogy a kormány, a különböző alapítványok és biztosítók mennyit költenek a katasztrófák során, így nem is lehet egy nagyon jól működő és biztonságos kockázatkezelési rendszert kialakítani.

Olyan szakértői bizottságot kellene felállítani, mely magába foglalja a kormányt, a PSZÁF-et, és a különböző szakértőket. A példák azt mutatják a világ országai között, hogy csak azok a országok tudnak felül emelkedni a természeti katasztrófákon, ahol együtt működik az állam, a biztosítók és a többi szervek együtt tudnak dolgozni és közösen fellépni.

Vissza