Változások a vagyonbiztosítási piacon


A vagyonbiztosításokra is bevezetik a biztosítási adót, amely a CASCO biztosításnál 15%-os, míg a KGFB esetében marad a baleseti adó, a maga 30%-val. Idén is érdemes lesz figyelni a kötelező biztosítás kalkulátor díjait azoknak, akik rendelkeznek CASCO biztosítással is, mivel a több fontos változás kerül bevezetésre januártól.

A biztosítók komoly erőfeszítéseket tesznek a bevezetésre kerülő adók negatív hatásainak a kiküszöbölésére, ezért nem árt majd alaposan körülnézni az októberi kötelező biztosítás díjhirdetés után. A korábbi évekhez hasonlóan, a biztosítók idén is támogatni fogják nem csak a kedvező díjaikkal, kedvezményeikkel a CASCO és kötelező együttkötést, hanem a biztosítás kalkulátorban történő egyszerűsített CASCO adatbekérés is megmarad. Ez annyit tesz, hogy míg a normál CASCO tarifaszámításához kétszer annyi adat kell mint a KGFB-hez, addig ezt úgy módosították, hogy a KGFB számításához bekért adatokból tudjanak CASCO díjat számolni. Ezzel lényegesen le egyszerűsödött a dolog, be is váltotta a biztosítók reményeit.

Az együttkötést a legtöbb biztosító a kötelező biztosítás díjában kedvezményekkel jutalmazza. Általában 5-10-26%-os kedvezményeket kínáltak, amenyiben az adott biztosítónál volt CASCO szerződése is az autósnak. De vannak olyan CASCO termékek, amelyek nem kötik ki azt, hogy az adott biztosítónál legyen a kötelezője. Ilyen az úttörőnek számító Genertel miniCASCO biztosítás is. Az együttkötést a tavalyi évben az Aegon, az MKB, az Uniqa, az Union, a K&H, a Signál, a Genertel és a Generali Biztosítók helyezték előtérbe.

A vagyon- és balesetbiztosításban bevezetett biztosítási adó a CASCO-t 15%-os mértékben fogja érinteni. Most mindenkinek meg fogja érni, hogy új, jobb díjat vadásszon magának. Aki két-három éves CASCO-val rendelkezik, annak nem lesz nehéz megtakarítania a 15%-os adó mértékét, mivel a díjak oly mértékben estek az elmúlt években, hogy a töbszörösét is meg lehet takarítani éves szinten. A kötelező biztosításban marad a baleseti adó. Szó volt a biztosítási adó bevezetéséről, amely a az adó mértékét nem változtatta volna meg, de az adó alanya az üzembentartó helyett a biztosító lett volna. A biztosítók lobbija eredményesnek bizonyult, így maradt a baleseti adó. Az adónem beszedését szolgáló adminisztrációs fejlesztések jól működnek, az adó beszedése is sikeres, így nem szükséges a balesetit biztosítási adóra cserélni, szólt a hivatalos magyarázat.

Az új szabályozásnak köszönhetően a kötelező biztosításban az évközben is kedvezőbb díjak várhatóak. Eddig a biztosítók a kampánykedvezményeket az évközi szerződéseken próbálták behozni, ami magasabb díjakat produkált. A kampány és az évközi biztosítás váltások között markáns eltérések vannak.

A kötelező biztosítás kalkulátor adatai alapján, a kapányban 25%-al többen váltanak, mint évközben. Az évközi váltók pedig nem az ár alapján, hanem a biztosítók háttere, a kínált szolgáltatások és kiegészítő biztosítások alapján döntenek. Az évközi váltás visszaesése mögött az is áll, hogy a média figyelem elmaradása miatt, elfelejtik a szerződésük fordulónapját az autósok. De sokan vannak, akik egyszerűen már későn kapnak észbe, és nem juttatják el időben a biztosítójuknak a felmondást.

A felmondás szabályai itt is ugyanazok, mint a novemberi kampányban. A szerződés fordulónapja előtt 60 nappal lehet először jelezni a biztosítónak a felmondással kapcsolatos szándékot, amit legutoljára a fordulónap előtt 30 nappal tehetünk meg. A felmondást igazolható módon kell eljuttatni a biztosítónak, azaz levélben, faxon, vagy személyes úton.

A felügyeletnek komoly fejtörést okozott, hogy miképpen szűntesse meg azt a rossz gyakorlatot, amely teret engedett az ügyfeleknek az idő előtti szerződés megkötésére. A biztosítók plusz kedvezmények fejében lehetővé tették, hogy az ügyfél akár nyolc hónappal a fordulónap előtt megkössék a következő KGFB szerződésüket. A kellemetlenségek akkor kezdődnek, amikor egy ügyfélnek a díjat módosító adata megváltozik. Például kárt okoz, vagy egy nagyvárosba költözik. A biztosító ilyenkor érvényesíti a díjemelést a szerződésében, viszont nem biztosít lehetőséget arra, hogy az ügyfél a megváltozott körülmények figyelembevételével új szerződést kössön egy másik biztosítónál.

A felügyelet most lehetőséget kínál a biztosítóknak, hogy évközben is módosíthassák a kötelező díjakat. Ezzel nem csak a komoly veszélyforrást iktat ki a rendszerből a felügyelet, hanem komolyabb versenyt nyit az évközi váltókért a biztosítók számára. Az a biztosító, aki szeretné a díjait módosítani, annak a fent említett két honlapon kell meghírdetnie legalább hatvan nappal korábban.

A kártörténeti nyílvántartás is módosításra szorul. A közös nyílvántartás jó megoldás, de az eddigi gyakorlat alapján nem volt mindig sikeres az autósok kártörténetének a megkeresése. Ezért az autósok egy egyedi azonosító számot kapnak, amely pontosabbá teheti a keresést az adatbázisban.

Az adók bevezetését a kötelező területén nem igazán érezték meg az autósok, de a CASCO nem kötelező. Ráadásul ott az átlagdíj az ötszöröse a kötelezőnek, és ha ez nem lenne elég, a piac rendkívül árérzékeny. Az autósok feleslegesnek és drágának tartják a CASCO-t, az autó flotta pedig a válság óta rohamosan öregszik. Az a biztosító aki áthárítja az adót CASCO fronton, elvándorlásra számíthat, aki nem, az jelentősen ronthatja az üzletág megtérülését. A biztosítók valószínüleg a verseny miatt nem fogják áthárítani az adót.

Vissza