A kötelező biztosítás kalkulátor évközben is alacsonyabb díjat fog mutatni


Változások előtt áll ismét a gépjármű-biztosítási piac. Amennyiben hinni lehet az előrejelzéseknek, a KGFB kalkulátor az évközben is alacsonyabb díjakat fog mutatni azoknak, akik 2010 után már évközben váltanak. A biztosítók a kötelező váltás kampányban lényegesen alacsonyabb díjakat biztosítottak az autósoknak, mint az évközben váltóknak. A kampány kedvezmények egy részét a biztosítók ilyenkor próbálták meg behozni az ügyfeleken, amely jól tükröződött a kötelező biztosítás kalkulátor adataiban.

Egy kedvezőnek tűnő, de a valóságban kockázatos módszerrel az évközben váltók is jobb díjakat kaptak, ennek a feltétele az idő előtti szerződés volt. Bár a felügyelet többször felhívta a biztosítók figyelmét azon jogszerűtlen gyakorlatra, miszerint nem lehet az ügyfeleknek biztosítani az idő előtti szerződést, a valóságban viszont plusz kedvezményért elérhetőek voltak a szerződéskötés lehetőségei, akár hat hónappal korábban is.

Aki a pár százalékért előre szerződött, könnyen pórul járhatott, mivel ennyi idő alatt a tarifát módosító tényezők állhattak elő. Ilyen tényezők például a lakcím változás, de leginkább a károkozás. A biztosítók ezeket az új fejleményeket figyelembe vette akkor, amikor a szerződés életbe lépett és kedvezőtlenül módosíthatta a díjat, míg az ügyfélnek egyáltalán nem volt lehetősége egy olyan biztosítóhoz szerződni, aki a megváltozott körülményekre kedvezőbb díjat kínált. Ebben az esetben a szerződőnek a rossz szerződésben kellett maradnia még egy évig.

Az új, 2013-tól bevezetett szabályozással a felügyelet megszűnteti ennek a gyakorlatnak az alkalmazását.

Az elmúlt két év tapasztalatai azt mutatják, hogy az évvégi és évközi kötelező biztosítás váltások között lényeges eltérések vannak. A kampányban mintegy 25%-al többen váltanak, mint azok, akik kívül esnek ezen az időponton. Ennek több oka is van. A legtöbben egyszerűen elfelejtik, hogy mikor van a váltás időpontja, míg mások egyszerűen kicsúsznak a határidőből.

A váltás lehetőségére és határidejére a novemberi kampányban a folyamatos média figyelem és az évtizedes gyakorlat segíti az autósokat, de ezekre nem lehet számítani évközben. A határidők és a szabályok itt is ugyan olyanok. Legkorábban a szerződés fordulónapja előtti 60. napon lehet benyújtani a felmondást a biztosítóknak, legkésőbb a fordulót megelőző 30. napig, mindezt igazolható módon, vagyis ajánlott levélben, vagy faxon.

Az esetek 85-90%-ban aki felmondja a meglévő szerződését a biztosítónál, azonnal meg is köti az újat, de ez 10-15%-ban nincs így. Itt viszont ügyelni kell, hogy az új szerződés, a régi lejárta előtt megszülessen, ellenkező esetben a fedezetlen időre, fedezetlenségi díjat kell fizetnie az üzembetartónak.

Az új KGFB szabályozás alapján, a biztosítóknak október 30-án kell meghírdetniük a MABISZ és a PSZÁF oldalain a 2013-as díjaikat, kiiktatva a nyomtatott sajtót. A meghírdetett díjakat viszont évközben akár többször is módosíthatják. Ezzel a biztosítók rugalmasan tudnak alkalmazkodni a piaci viszonyokhoz, vagy egyes téves, rosszul kiszámolt díjat tudják módosítani, amellyel a rendszerből egy komoly kockázatot ki tudnak iktatni. Egy rosszul kalkulált díj egy nagyobb biztosítót is két vállra fektethet, ha egy évig a rossz díjjal kell dolgozniuk és a módosításra nincs esélyük.

A módosítás gyakorlati bevezetését, egy hatvan nappal korábbi újbóli meghírdetésnek kell megelőznie és a már megkötött szerződéseket nem érintheti, azok az életbe lépéstől újabb egy évig érvényesek. A 2010-es kötelező biztosítás szabályozás már érintette a központi kártörténeti nyílvántartást, de most ismét módosításra szorul, mivel nem váltotta be a hozzá fűződő reményeket. A cél korábban az volt, hogy az ügyfelek helyett a biztosítók innen le tudják kérdezni az ügyfelük kártörténetét. A rendszerben azonban nehéz volt azonosítani egy-egy embert, ami többlet munkát okozott a biztosítónak és a szerződőnek is.

Mostantól, minden autós kapni fog egy egyedi azonosító számot, amely alapján már könnyebben és biztosabban tudják beazonosítani az ügyfeleiket, és sokkal kevesebb kellemetlen időszakos bónusz visszasorolás történik, a félreértés rendezéséig.

A rendszerből nem kerül ki a baleseti adó, az új biztosítási adó nem kerül bevezetésre. A baleseti adó mértéke, és az adó alanya változatlan marad. A törvényalkotó nem látta értelmét, hogy egy frissen kialakított adminisztrációs rendszert, egy jól működő bevezetést és adóbeszedést megváltoztassanak, szólt a hivatalos magyarázat. Így ebben az esetben a biztosítók nem valószínű, hogy bármit is átvállalnak az autósoktól, a tavalyi évhez hasonlóan kivetik az adót.

Vissza