A kötelező biztosításra új adónem törölve, így is 30% az adó


A biztosítók megállapodtak az illetékesekkel, hogy a KGFB-ben bevezetett baleseti adó helyébe lépő új biztosítási adót nem léptetik életbe. A tervezett rendelkezés a többi vagyonbiztosítást nem érinti, mint az utas-, lakás-, és CASCO biztosításokat.

A költségvetési tanács indoklása szerint, mind a két adónem 30-30%-os és mivel a biztosítók sikeresen kiépítették és alkalmazták a baleseti adó adminisztrációs hátterét, nem látják indokoltnak az új adónem bevezetését.

A háttérben a biztosítók azon szándéka húzódik meg, hogy a baleseti adó esetében, az adó alanya az üzembentartó, míg a biztosítási adó esetében a biztosító lett volna. Mivel a biztosítási adóból 52 milliárdot kívánnak beszedni, addig a biztosítók alig több, mint a felét képesek realizálni.

Ennek ürügyén lobbiztak a minisztériumnál, hogy a fentebb említett vagyonbiztosítások esetében a biztosítási adó átvállalása a biztosítók részéről elfogadható, viszont a kötelező biztosításra kivetett baleseti adót, továbbra is az ügyfelek fizessék.

Vissza