Viharkár


Akik családiházzal rendelkeznek, egyre fokozottabban fel kell készülni a szélsőséges időjárás okozta károkra. Egy ingatlanra általában a tulajdonos, vagy a hasznonélvező köthet vagyonbiztosítást, de mindenki más, aki az ingatlan megóvásában érdekelt. A lakásbiztosítást havi pár ezer forinttól lehet kötni viharkárra.

Társasházak esetében is odafigyeléssel kell eljárni. A társasház biztosítása rendszerint a közös helyiségekre terjed csak ki, a laók lakásaira külön lakásbiztosítást kell kötni. Mivel a társasházbiztosítást általában a közös költség részeként fizetik a lakók, többen remélik, hogy a saját tulajdonú ingatlanban esett károkat is fedezi ez a fajta szerződés.

Természetesen vannak olyan kibővített biztosítások, amelyek esetén nem szükséges külön lakásbiztosítást kötni, de erről meg kell győződnie minden lakónak, milyen fedezetek és szolgáltatások járnak a közös biztosítás után. Azokra az esetekre, amelyekre a társasház biztosítása nem terjed ki, külön lakásbiztosítást kell kötni.

Egy ingatlanra a tulajdonoson és a haszonélvezőn kívül a bérlő is köthet lakásbiztosítást. A bérlő nem felel azokért a károkért, amelyeket nem ő idézett elő, de érdekelt lehet az ingóságai anyagi védelmében viharkárra, villámcsapás másodlagos hatásaira, árvízre, beázásra, stb. lakásbiztosítást kötni. A bérlő esetében érdemes megosztani a biztosítás díját a tulajdonossal, hiszen ő az ingatlan megóvásában érdekelt.

A lakásbiztosítás kiválasztását ne a díj alapján mérlegeljük. Tartsuk szem előtt az együttműködési kötelezettséget, és minden jelentős változásról az ingóság és az ingatlan tekintetében értesítsük a biztosítónkat. A beállt lényeges információk alapján, a biztosító módosíthatja a szerződést, de akár el is állhat tőle.

A lakásbiztosításokat fel lehet mondani, a felmondás határidejének és szabályainak megfelelően. A biztosítás fordulónapja, nem a felmondás határideje! rendszerint a felmondásnak a fordulónapot megelőző 30. napig be kell érkeznie a biztosítónak levélben, vagy faxon.

Káresemény során fényképet kell készíteni a kárról, be kell jelenteni a biztosítónál a káresetet és a kármentést azonnal meg kell kezdeni. A szemle előtt nem szabad javításba fogni, kivéve indokolt esetben. A nagyértékű ingóságokról a számlát meg kell őrizni, mivel a kárigényt ezzel lehet megfelelően alátámasztani.

A biztosítás szabályzatával mindenképpen legyünk tisztában, ugyanis a biztosító szabályszegés esetén nem fog fizetni. A lakásbiztosítás kalkulátor minden káresetre külön megjelölést ajánl, így teljes mértékben testre szabhatóak az igények.

Vissza