A szakmai felelősségbiztosítás limitjeivel gond van


A magyarországi cégek szakmai felelősségbiztosítás alulbiztosítása a nem megfelelő szabályozásban rejlik, így nincs az sem megfelelően szabályozva, hogy egyes tevékenységeknek mekkora limittel kell rendelkeznie.

A jogszabályok néhány kivételtől eltekintve, nem ír elő kötelező limitet a szakmai felelősségbiztosítás alsó határára, de a kivételek esetében is minimális az az összeg, amit egy kárból kifolyólag egy biztosítónak ki kellene fizetnie.

Pénzügyi limitek vannak a pénzügyi és biztosítási szolgáltatást végzőknél, az egészségügyi ágazatokban és a közlekedésben. Mivel a károkozók minimális mértékű felelősségbiztosítással rendelkeznek, egy káreseményt követően a károsult futhat a pénze után. Egy nagyobb kár bekövetkeztekor az államra hárul a megfelelő mértékű szakmai felelősségbiztosítás nélkül üzemelő károkozó helyett a helytállás, a károsultak kárpótlása érdekében.

Az állam, a devecseri és a West Balkán katasztrófa után komolyan foglalkozik a szakmai felelősségbiztosítás limitekkel és azzal, hogy mely tevékenységet végzőknek kell felelősségbiztosítást kötniük. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendeleti szabályozás hiányosságait kihasználva, a lehető legolcsóbb szakmai felelősségbiztosítás kerül megkötésre, amely semmire sem nyújt fedezetet egy kár után. Kedvező jelként értékelhető, hogy a katasztrófák ráébresztették a cégeket, hogy nem csak az elszenvedett, hanem az okozott kár is veszélyezteti a cég jövőjét, és egyre nagyobb gondot fordítanak erre a közepes vállalatok is.

Vissza