Utasbiztosításhoz köthető stornóbiztosítás


Az utasbiztosítás mellé köthető kiegészítő szolgáltatások, mint például a stornóbiztosítás, csak szigorú feltételek mellett érvényesíthető. Több biztosító is kínál az utasbiztosítás mellé olyan szolgáltatást, amelynek segítségével a meghiúsult utazás miatt kártérítésben részesülhetünk. Mivel egy utazás többszázezer, vagy akár milliós értékű is lehet, a biztosítók a legnagyobb körültekintéssel és szigorral járnak el a stornóbiztosítás érvényesítése kapcsán.

A lemondás feltételeit a biztosítók szabályzataiban találjuk meg. A biztosítók, biztos, hogy nem fogadják el magyarázatként, hogy kedvezőtlen az időjárás, vagy a sípályán nincs hó. Az elfogadott magyarázaok csak a betegség, baleset vagy a haláleset lehet. Betegség esetén igazolni kell magát a betegséget és a biztosító megvizsgálja, hogy nem állt-e fent a szerződéskötés piallanatában már az adott betegség.

A biztosító elfogadja még a betörés, vagy a lakáskár keletkezését is, amennyiben az elemi kárból keletkezett és indkolt az otthonmaradás. A fentiek alapján téríti meg a biztosító az utazás költségének azt a részét, amelyet az utazásszervező nem térít meg, az önrész levonása mellett.

Kizáró okok, ha az utazásképtelenség beálltáért a felelősség magát a szerződőt, vagy közeli hozzátartozóját terheli, a háború, polgárháború, terrorcselekmény. Ügyelni kell arra is, hogy a biztosítók kikötnek egy türelmi időt a szerződéskötéstől számítva, ami általában 10 nap. Az ezt követő időszakban bekövetkezett eseményeket fogadják el, mint indok.

Vissza