Komplett CASCO


A Generali Biztosító is specifikusabbá teszi biztosítását, hogy minél szélesebb kör számára váljon elérhetővé és vonzóvá. Több új elem és újfajta kedvezmények jelentek meg a szabályzatban, de nem maradt érintetlen az önrész és a kiegészítő biztosítások sem.

Az önrészt kibővítették, és megemelték a CASCO-hoz kötődő egyéb biztosítások kártérítési limiteit. További kedvezményt jelent, ha online CASCO kalkulátor segítségével szerződünk kampányidőszakban, ami akár 50%-os kedvezményt is jelenthet.

A biztosítási szinteket négy fő csoportba sorolták, így megkülönböztetünk a Special, Optimal, Standard és Minimal termékeket, melyekhez különböző biztosítottsági szintek és díjak kerültek meghatározásra.

Vissza