A weboldal biztosítási szolgáltatásai

A biztosítási szolgáltatások

Kötelező biztosítás

Az Ön számára bizonyára fontos gépkocsija, hiszen azon túl, hogy az esetlegesen komoly vagyoni értékkel bír, lehet, hogy elengedhetetlen a napi munkájához, illetve egyéb ügyeinek intézése kapcsán. Fontos tehát, hogy megfelelően biztosítva legyen, annak érdekében, hogy kár esetén Ön megfelelő kártérítést kapjon.
A kormányrendelet teljes szövege megtalálható itt.

Kiegészítő biztosítások a Kötelező biztosításhoz

Az alábbi biztosítók a kormányrendeletben foglaltakon kívül az itt felsorolt szolgáltatásokat nyújtják plusz díj ellenében.

 

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Aktív Plusz kiegészítő biztosítás

A biztosítást az Allianz Biztosító Rt. minden olyan ügyfélnek ajánlja, akiknek fontos az, hogy idő és pénztárca kímélő módon a megszokott saját biztosítójuknál intézzék kényelmesen azokat a kár ügyeket, amelyeknél Ők a vétlen elszenvedők. Abban az esetben, ha a másik fél a kár okozója ugyanis az Ő biztosítójánál kellene rendezni a kárt, az ügyintézés ilyenkor ott zajlana.

A szerencsésebb gépjárművezetők csak hírből ismerik azokat a történeteket, amikor egy káresemény kapcsán a vétlen autósnak sok értékes órát kell elpazarolnia azzal, hogy felkutassa a kárt okozó szerződését kezelő biztosító társaságot vagy egyesületet, majd netán akár száz kilométert utazni a legközelebbi kárrendezési egységig.

Az Allianz Aktív Plusz kiegészítő biztosítás a feltételekben meghatározottak szerint megoldást kínál Önnek, ha Ön a vétlen fél egy balesetben vagy koccanásban. Elegendő az Allianz-hoz fordulnia, a gépjárművében keletkezett kárt megtéríti, és a másik érintett biztosítóval vagy egyesülettel szakemberei veszik fel a kapcsolatot.

Az Allianz országosan közel 100 kárrendezési egysége és 800 szerződött partnere szavatolja, hogy nem kell sokat keresgélnie, utaznia, sorban állnia, egyeztetnie egy Ön számára addig teljesen ismeretlen biztosítóval vagy egyesülettel.

A szolgáltatás éves díja: 3.000,- Ft.

Részletes ügyfél-tájékoztató és feltétel megtalálható itt.

Kiegészítő kölcsöngépjármű biztosítás

Ha az alapszerződésben biztosított személygépjármű baleseti jellegű sérülés miatt működésképtelenné válik, ha a gépjárművet ellopják, vagy ha a gépjármű olyan alkatrészeit, tartozékait lopják el, illetve a lopási kísérletben olyan alkatrészei sérülnek meg, ami miatt a gépjármű üzemképtelenné válik, a kiegészítő biztosítási szerződéssel rendelkező partner a javítás időtartamára kölcsöngépjárművet vehetnek igénybe. Nem javítható sérülések vagy lopáskár esetén maximum 15 napra, a biztosítási egység többszörözésével 30, illetve 45 napra vehető igénybe a szolgáltatás.

A kölcsönzött gépjármű bérleti díját a szerződésben meghatározott összeg erejéig, 20% önrészesedés levonásával az Allianz viseli.

A szolgáltatás éves díja: 15.210-47.700,- Ft , a választott szolgáltatási szint és fizetési ütem függvényében

Részletes feltétel megtalálható itt .

Euro kár- és jogvédelem biztosítás

Az EURO kár- és jogvédelem-biztosítási szerződés többféle, összetett szolgáltatást és segítséget kíván nyújtani azoknak, akik külföldön közlekedési baleset során kárt szenvednek, vagy közlekedési balesetet okoznak, és emiatt ellenük hatósági eljárás indul.
Ha a biztosított külföldön baleset részese lesz, a biztosító jogi, ügyintézési, érdekképviseleti és anyagi segítséget nyújt számára.
Nem köztudomású, hogy egy határainkon kívül elszenvedett gépjárműbaleset, amelyben a magyar fél a károsult, még ha vétlen is, milyen hosszadalmas és nehézkes ügyintézéssel jár. A külföldi biztosító kárrendezésének elhúzódása az autósok számára különösen, ha működésképtelenné válik a jármű igen nagy anyagi megterhelést jelent. Vitás esetekben esetleg évekig, de sokszor még jogilag tisztázott helyzetben is hónapokig elhúzódhat a kárrendezési folyamat. A vétlen károsult hosszú ideig várhat a kár kifizetésére. Ha pedig vita támad a felelősség kérdésében, költséges és fárasztó pereskedés kezdődhet, ami szintén súlyos anyagi terhet ró a biztosítottra. Az esetek többségében egy magánember sem anyagilag, sem szakmailag nem képes vállalni az ebből adódó tortúrát (idegen ország, idegen nyelv, más jogi környezet stb.).
Ha Ön netán közlekedési szabálysértést vagy bűncselekményt követ el, az is gondot okozhat, hogy idegen országban, más jogrendszer érvénye alatt vonják büntető- vagy szabálysértési eljárás alá. A kirendelt ügyvéd és a per költségeit is a vétkes félnek kell kifizetnie, ami tetemes összeg lehet, főleg, ha évekig elhúzódik a per.
Ha Ön megköti a HB EURO kár- és jogvédelem-biztosítást, a feltételekben meghatározott módon és mértékben anyagi, jogi és ügyintézési szolgáltatást tud igénybe venni, ha külföldön baleset részese lesz, vagy ha Ön ellen büntető- vagy szabálysértési eljárás indul.

A szolgáltatás éves díja: 3.000-6.650,- Ft , a választott szolgáltatási szint és annak a függvényében, hogy személy- vagy haszongépjármű a biztosított gépkocsi.

Részletes feltétel megtalálható itt .

Kiegészítő szélvédő biztosítás

A szélvédő biztosítás a gépjármű első szélvédőjére, valamint annak rögzítő elemeire vonatkozik. A szélvédő biztosítás Magyarország területén bekövetkezett biztosítási eseményekre nyújt fedezetet.

A szélvédő-biztosítás díja egy naptári évre (biztosítási időszak) vonatkozik, amely havi, negyedéves vagy féléves gyakorisággal is fizethető.

A díj az Ön által választott felső kárkifizetési összegtől függ. A felső kárkifizetési összeg 10.000,- Ft-os összeghatáronként került meghatározásra, és 100.000 Ft a választható legmagasabb felső kárkifizetési összeg. Hogy Ön milyen felső kárkifizetési összeget választ, az nyilván függ a gépjárművéhez kapható szélvédő árától.

A biztosító a szélvédő cseréjének vagy pótlásának anyagköltségét és munkadíját káreseményenként 20%-os önrészesedés levonásával, a szélvédő üvegjavításának teljes költségét, pedig önrészesedés levonása nélkül téríti.

Kiegészítő balesetbiztosítás

Részletes feltétel megtalálható itt .

Kiegészítő életbiztosítás

Az autójának biztosításával együtt, gondoljon saját és családja (útitársai) biztonságára is!

A termék négy kockázati elemből (két életbiztosítási és két baleseti) épül fel, melyek közül a két baleseti elemet minden esetben tartalmazza a szerződés. A termék két életbiztosítási eleme közül a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések (alapbiztosítás) mellé a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítási elemet, míg a casco biztosítások (alapbiztosítás) mellé a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítási, vagy a hitelfedezeti életbiztosítási elemet kell választani. Egy alapbiztosítás mellé egy kiegészítő életbiztosítással rendelkezhet ügyfelünk.

A kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítási elem a kötelező biztosítás (kötelező biztosítás, casco) szerződőjének tragikus halála esetén nyújt szolgáltatást. A hitelfedezeti életbiztosítással a gépjármű vásárlásához felvett hitelre - a szerződés megkötésekor magadott biztosítási összeg keretein belül nyújt a biztosító fedezetet azzal, hogy a hitelt nyújtó intézetnek kifizetik a szerződő esetleges váratlan halála időpontjában fennálló hiteltartozását. A baleseti elemek a gépjármű utasainak, illetve vezetőjének a gépjármű üzemeltetése során bekövetkezett balesetből eredő halála, illetve 10%-ot meghaladó mértékű maradandó egészségkárosodása esetén nyújtanak térítést.

A szerződés megkötésekor az életbiztosítási elemek egységnyi szolgáltatási összegei (100 000 Ft) a szerződő választásától (egységszám megadásával) függően többszörözhetők, míg a baleseti elemek szolgáltatási összegeit rögzítetten tartalmazza a biztosítási szerződés:

A kiegészítő életbiztosítás határozatlan tartamú, a biztosító kockázatviselése a biztosítás hatálya alatt a világon bárhol, bármikor bekövetkező biztosítási eseményekre terjed ki. A biztosítási díj fizethető havi, negyedéves, féléves, illetve éves gyakorisággal, azzal a feltétellel, hogy a díjfizetési gyakoriságnak meg kell egyeznie az alapbiztosítás díjfizetési gyakoriságával.

A kiegészítő életbiztosítás határozatlan tartamú, a biztosító kockázatviselése a biztosítás hatálya alatt a világon bárhol, bármikor bekövetkező biztosítási eseményekre terjed ki. A biztosítási díj fizethető havi, negyedéves, féléves, illetve éves gyakorisággal, azzal a feltétellel, hogy a díjfizetési gyakoriságnak meg kell egyeznie az alapbiztosítás díjfizetési gyakoriságával.

Ingyenes Allianz Assistance szolgáltatás

Részletes feltétel megtalálható itt .